Databázové kurzy bakalářského studia

Last update: 12.02.2016 @ 10:51


Tento web je věnován databázovým předmětům vyučovaných na Katedře informatiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Předměty:

 • Úvod do databázových systémů
 • Databázové a informační systémy
 • Databázové systémy
 • Administrace databázových systémů
 • Informační systémy a datové sklady
 • Algoritmy vykonávání dotazů

 

Pro správu databázových účtů na školských serverech slouží webová aplikace DB Manager, která se nachází na stránce http://dbedu.cs.vsb.cz/dbman.

 

This web is related to database courses at the Department of Computer Science, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB – Technical University of Ostrava.

Courses:

 • Introduction to Database Systems
 • Database and Information Systems
 • Database Systems
 • Administration of Database Systems
 • Information Systems and Data Warehouses

 

DB Manager provides administration of database accounts on the department servers. DB Manager is located on the website http://dbedu.cs.vsb.cz/dbman.